Hos oss får du alltid råd

Rätt skydd nu och för framtiden

Som försäkringsmäklare är vi måna om att du alltid ska vara rätt försäkrad. Ditt skydd ska stämma överens med hur det liv ser ut- just nu- och i framtiden.

Varken mer eller mindre.

Välj det som passar bäst för dig

Vi förmedlar och distribuerar både livförsäkringar och sakförsäkringar. Genom att inte vara knutna till något försäkringsbolag kan vi distribuera försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

Vi gör jobbet åt dig

Försäkringar, pensioner och placeringar är viktigt. Med så många valmöjligheter gäller det att hitta det som passar just dig eller din verksamhet bäst.

Tjänster

Privat

Pension & Sparande
Troligtvis behöver du komplettera dina framtida pensioner med ett eget sparande för att skillnaden mellan din lön under yrkestiden och pensionen inte ska bli för stor.

Medborgare i Sverige omfattas av den allmänna pensionen, Inkomstpenison och Premiepension. Denna betalas via skatten. Det du kan påverka i det sammanhanget är att göra val inom PPM-delen. Det kan få stor betydelse för hur stor din pension blir.

Privat pensionsförsäkring – ett minne blott

Privata pensionsförsäkringar är för de allra flesta inte längre något alternativ.

Ordet Pensionsförsäkring har egentligen två betydelser. Den ena är att spara för att få pengarna utbetalda under ett antal år under pensionstiden. Den andra betydelsen är vilken skatteklass försäkringen har. Det finns två skatteklasser.

För dig som privatperson har avdragsrätten för inbetalda premier i en försäkring i skatteklassen Pensionsförsäkring reducerats, för att helt försvinna 2016. Det betyder inte att sparbehovet upphört. Det är viktigt att hitta rätt sparform för att trygga ekonomin efter yrkeslivet.

 • Om du är enskild näringsidkare eller saknar pensionsrätt i din anställning gäller de gamla reglerna.
 • Som privatperson går det att spara på liknande sätt i Kapitalförsäkringar som är i ” rätt” skatteklass.

Kapitalförsäkringar

I en kapitalförsäkring kan du uppnå samma resultat som i en pensionsförsäkring, dvs spara under yrkeslivet, för att använda pengarna under pensionstiden. Du får inte något avdrag på skatten för inbetalada premier, men å andra sidan är de pengar som betalas ut inte inkomstskattepliktiga.

Med en Kapitalförsäkringen som du sparar i, kan du också finna andra fördelar. Du kan tex styra vem som får pengarna om du inte själv är i livet.

Vi bokar gärna ett möte där vi träffas och går igenom vilka alternativ som finns. Kontakta oss så berättar vi mer.

Liv & Hälsa
Du har ett försäkringsskydd som finns i socialförsäkringen och i de flesta fall också genom kollektivavtalen på arbetsmarknaden.

En del försäkringar behöver du skaffa själv. I vilken omfattning beror på din ålder, familjesituation, ekonomi och vad din arbetsgivare erbjuder.

Det kan röra sig om:

 • Sjukförsäkring
 • Livförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vi kan hjälpa dig att hitta luckorna i ditt försäkringsskydd och att räkna ut vilka försäkringsbelopp du behöver. Kontakta oss så berättar vi mer.

Företag

Liv, Hälsa & Pensioner

Du som är arbetsgivare eller egen företagare, ansvarar för försäkringar för anställda och ägare. Omfattas de anställda av kollektivavtal, är försäkringsfrågorna reglerade i dessa. Det ser lite olika ut beroende på vilket avtalsområde som gäller.

Ägare och anställda i ledande befattningar, har i regel andra försäkringslösningar.

Företag utan kollektivavtal

Försäkringar för företagare och personal ska skapa trygghet i nutid och långt in i framtiden. Konsekvenserna av sjukdom, olycksfall och dödsfall får ekonomiska konsekvenser för den drabbade och de anhöriga.

De försäkringar som är aktuella är:

 • Sjukförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Tjänstegrupplivförsäkring
 • Tjänstepension

Tjänstepension

Tjänstepensionen har en stor betydelse för hur den sammanlagda pensionen kommer att bli. Det är viktigt att starta sparandet så fort som möjligt. Tiden är ofta på spararens sida.

Hur tjänstepensionssparandet ska se ut, beror på flera saker. Aktuell lön, ålder, riskvillighet, och familjesituation är några.

Din totala pension består av flera olika delar. De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension. Tjänstepension är en av de vanligaste anställningsförmånerna och många anställda betraktar den som ett grundkrav på en attraktiv arbetsgivare.

Utöver tjänstepensionerna kan företaget komplettera med andra sparformer.

Vi på Södertörns Försäkringsmäklare kan ge råd och hjälpa dig att få till en bra mix mellan dessa olika delar så att du kan känna dig trygg. Som fristående aktör har vi tillgång till majoriteten av de spar- och trygghetslösningar som finns tillgängliga i Sverige. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Företagsförsäkringar
Det kan vara svårt att förutse allt som kan drabba företaget i form av skador, olyckor, skadeståndskrav och annat som kan äventyra företagets verksamhet.

En företagsförsäkring innehåller bland annat:

 • Egendomsförsäkring
 • Ansvarsförsäkringar
 • Rättsskydd
 • Avbrottsförsäkringar

Vi går igenom din verksamhet och uppdaterar innehållet i företagsförsäkringen så den stämmer överens med situationen i ditt företag. Kontakta oss så berättar vi mer.

Transportförsäkringar

När du köper in varor och material och sedan skickar ut till kunderna är det stora värden som är i rörelse. Leveransvillkoren från dina leverantörer och dina egna till kunderna, anger vem som står för risken, försäkring osv.

Tranportförsäkringen, eller varuförsäkringen som den också kallas, ska säkra värdet på godset om det blir skadat eller försvinner. Speditörerna har ett visst ansvar, men det täcker inte alla gånger varans hela värde

Vi kan hjälpa dig att få en optimal försäkringslösning för just ditt företags transporter. Kontakta oss så berättar vi mer.

Fordonsförsäkringar

Personbilar, lastbilar, traktorer  och många maskiner ska ha egna försäkringar. I många fall är det lagstadgat vilka försäkringar  som fordonet ska ha. Fordon omfattas inte av egendoms och ansvarsförsäkringarna i företagsförsäkringen.

Hur försäkringen ska se ut beror på.

 • Ska den vara helförsäkrad eller halvförsäkrad?
 • Behövs det andra moment, tex för en traktorgrävare?

Har företaget ett tillräckligt stort antal bilar, kan en vagnparksförsäkring vara användbar. Verkstäder och bilhandel behöver särskilda fordonsförsäkringar.

Vi hjälper dig att hitta en kostnadseffektiv lösning för företagets fordonsförsäkringar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Om oss

Erfarna försäkringsförmedlare ökar din trygghet

Att på kundens uppdrag hitta rätt försäkring och hålla den aktuell, är vårt arbete. Södertörns Försäkringsmäklare AB är inte anknutet till något speciellt försäkringsbolag. Vi kan därför använda hela utbudet på den svenska försäkringsmarknaden.

Hos oss arbetar försäkringsförmedlare med mångårig erfarenhet av livförsäkring och skadeförsäkring.

Vår service kostar inget extra

Att anlita oss innebär inte någon merkostnad för dig. Du betalar försäkringarna till respektive försäkringsbolag precis som vanligt. Det innebär att avgiften inkluderar både det som avtalet avser men också vår service i form av rådgivning, analys, förmedling och administration.

Hos oss på Södertörns Försäkringsmäklare finner du trygghet, kunskap och alla sorters försäkringar.

Oavsett om det gäller en företagsförsäkring, gruppförsäkring, tjänstepensionsförsäkring, eller någon annan försäkring kan vi på Södertörns Försäkringsmäklare hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna. Vi har svar på många av dina frågor om ekonomisk trygghet.

Södertörns Försäkringsmäklare är medlemmar i SFM, registrerade hos bolagsverket, licensierade av Insuresec. Finansinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Vi ingår också i förmedlarorganisation Tydliga.

Vår försäkringsförmedling –
så här går det till

Med hjälp av en fullmakt samlar vi in uppgifter om dina eller ditt företags försäkringar. Vi har tillgång till de flesta försäkringsbolagen. Fullmakten ger oss behörighet att företräda dig gentemot försäkringsbolagen.

Vi besvarar frågor om dina försäkringar, gör de ändringar du vill och sköter kontakten med försäkringsbolagen. Du behöver alltså bara en försäkringskontakt; Södertörns Försäkringsmäklare AB.

 

 

Vi gör en sammanställning som vi går igenom tillsammans med Dig. Det är viktigt att försäkringarna stämmer med dina behov och önskemål. Om det behövs korrigerar vi innehållet eller kompletterar med det som saknas.

Du kan läsa mer om fullmakter under Dokument & övrig info.

Dokument & övrig info

Fullmakter
Genom en fullmakt lämnar fullmaktsgivaren behörighet till någon annan att företräda denne. Den som innehar fullmakten kallas ”fullmaktshavare”. När du lämnar en fullmakt till en försäkringsförmedlare har du som fullmaktsgivare gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe.

En försäkringsförmedlare använder sig i regel av två typer av fullmakter:

 • Informationsfullmakt
 • Förmedlingsfullmakt

Informationsfullmakten ger förmedlaren rätt att inhämta information om ditt försäkringsinnehav. Behörigheten innebär dock enbart rätt till informationsinhämtning och inget annat.

Förmedlingsfullmakten ger förmedlaren rätt att både inhämta information om ditt försäkringsinnehav men även rätt att företräda dig gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd.

Återkallelse av fullmakt:
Som fullmaktsgivare kan du närsomhelst återkalla din fullmakt.

Försäkringsförmedling genom SFMAB

SFMAB
Södertörns Försäkringsmäklare AB
Box 1132  
131 26 Nacka Strand

Besöksadress:
Cylindervägen 19 Nacka Strand

Telefon 08 505 343 00
e-post info@sfmab.se
Organisastionsnummer: 556472-7864

Här hittar du mer information kring vår försäkringsförmedling.
Här kan du ladda ner en pdf med all information.

Info-sajter

Svenska försäkringsförmedlares förening: www.sfm.se

Finansinspektionen: www.fi.se

Insuresec: www.insuresec.se

Förmedlarorganisationen Tydliga: www.tydliga.se

 

Om det blir fel
Har Du klagomål på vår hantering? Då vill vi gärna veta det! SFMAB är angelägna att ge bra kvalitet och vi är underställda Finansinspektionens regler. I enlighet med SFMAB:s klagomålspolicy återfinner du nedan en beskrivning av hur du går till väga omdu har klagomål att framföra.

Vem framför jag mina klagomål till?
Klagomålsansvarig på bolaget är Johan Lundgren, som kan nås på telefonnummer 08-505 343 30, eller mailadress: johan@sfmab.se

Måste jag skriva?
Eftersom försäkringsförmedlarföretag är underställda Finans-inspektionen och har dokumentationsansvar vill vi ha Ditt klagomål skriftligt och med post. Blankett som Du kan använda sänder vi Dig.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Ditt klagomål hanteras av vår klagomålsansvarige. Oavsett om ärendet är färdigutrett eller inte skall du ha fått ett skriftligt svar inom 14 dagar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 14 dagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Om jag inte är nöjd med svaret?
Om Du inte är nöjd med det svar vi givit har Du möjlighet att vända Dig till: 

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå, tel 08-22 58 00, www.konsumenternasforsakringsbyra.se 
 • Kommunernas konsumentvägledning. Ring till Din kommun och fråga efter konsumentvägledaren. 
 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN har särskilda avdelningar för privatpersoners försäkringsfrågor. Tel 08-555 017 00, www.arn.se

Du kan också låta pröva tvisten i domstol. Du bör dock först anlita ett ombud, t ex en advokat, som kan göra en bedömning av ärenden och utsikterna att nå framgång i tvisten. Det är även lämpligt att du undersöker om du har någon försäkring som lämnar ersättning för ombudskostnader eller om du kan få allmän rättshjälp. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information.